پروژه ها

مجتمع مسکونی – تفریحی مارینا

0

این پروژه با زیربنای ۱۴٫۷۰۰ متر مربع جهت احداث در قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه آزاد انزلی طراحی شده است. با توجه به محدودیت های خاص پروژه شامل عرض کم زمین و نمایشگاه اتومبیل موجود که باید در طراحی جدید حفظ شود، برای تامین سطوح مورد نیاز تعداد طبقات بنا به ۲۲ طبقه افزایش یافته است. این طبقات شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، تاسیسات و انباری؛ طبقه همکف با کاربری تجاری و لابی مسکونی؛ طبقه اول با کاربری تجاری؛ طبقه دوم با کاربری رستوران و تراس سبز؛ و ۱۸ طبقه فوقانی با کاربری مسکونی، به تعداد ۵۳ واحد یک تا سه خوابه، طراحی شده است.بخش تجاری و رستوران دارای دو خط آسانسور مجزا، و بخش مسکونی دارای دو خط آسانسور نفربر و یک خط آسانسور حمل بار است. با توجه به موقعیت ساختمان، تمامی واحدهای مسکونی دارای تراس هایی با چشم اندازهای متنوع هستند. بهره گیری از امکانات رفاهی مشترک از قبیل سالن بیلیارد در طبقه همکف و بام سبز، از امتیازات پروژه مارینا محسوب می شوند. این پروژه با زیربنای ۱۴٫۷۰۰ متر مربع جهت احداثدر قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه آزاد انزلی طراحی شده است. با توجه به محدودیت های خاص پروژه شامل عرض کم زمین و نمایشگاه اتومبیل موجود که باید در طراحی جدید حفظ شود، برای تامین سطوح مورد نیاز تعداد طبقات بنا به ۲۲ طبقه افزایش یافته است. این طبقات شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، تاسیسات و انباری؛ طبقه همکف با کاربری تجاری و لابی مسکونی؛ طبقه اول با کاربری تجاری؛ طبقه دوم با کاربری رستوران و تراس سبز؛ و ۱۸ طبقه فوقانی با کاربری مسکونی، به تعداد ۵۳ واحد یک تا سه خوابه، طراحی شده است.بخش تجاری و رستوران دارای دو خط آسانسور مجزا، و بخش مسکونی دارای دو خط آسانسور نفربر و یک خط آسانسور حمل بار است. با توجه به موقعیت ساختمان، تمامی واحدهای مسکونی دارای تراس هایی با چشم اندازهای متنوع هستند. بهره گیری از امکانات رفاهی مشترک از قبیل سالن بیلیارد در طبقه همکف و بام سبز، از امتیازات پروژه مارینا محسوب می شوند. این پروژه با زیربنای ۱۴٫۷۰۰ متر مربع جهت احداثدر قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه آزاد انزلی طراحی شده است. با توجه به محدودیت های خاص پروژه شامل عرض کم زمین و نمایشگاه اتومبیل موجود که باید در طراحی جدید حفظ شود، برای تامین سطوح مورد نیاز تعداد طبقات بنا به ۲۲ طبقه افزایش یافته است. این طبقات شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، تاسیسات و انباری؛ طبقه همکف با کاربری تجاری و لابی مسکونی؛ طبقه اول با کاربری تجاری؛ طبقه دوم با کاربری رستوران و تراس سبز؛ و ۱۸ طبقه فوقانی با کاربری مسکونی، به تعداد ۵۳ واحد یک تا سه خوابه، طراحی شده است.بخش تجاری و رستوران دارای دو خط آسانسور مجزا، و بخش مسکونی دارای دو خط آسانسور نفربر و یک خط آسانسور حمل بار است. با توجه به موقعیت ساختمان، تمامی واحدهای مسکونی دارای تراس هایی با چشم اندازهای متنوع هستند. بهره گیری از امکانات رفاهی مشترک از قبیل سالن بیلیارد در طبقه همکف و بام سبز، از امتیازات پروژه مارینا محسوب می شوند. این پروژه با زیربنای ۱۴٫۷۰۰ متر مربع جهت احداثدر قطعه زمینی به مساحت ۱۴۰۰ متر مربع واقع در منطقه آزاد انزلی طراحی شده است. با توجه به محدودیت های خاص پروژه شامل عرض کم زمین و نمایشگاه اتومبیل موجود که باید در طراحی جدید حفظ شود، برای تامین سطوح مورد نیاز تعداد طبقات بنا به ۲۲ طبقه افزایش یافته است. این طبقات شامل یک طبقه زیرزمین با کاربری پارکینگ، تاسیسات و انباری؛ طبقه همکف با کاربری تجاری و لابی مسکونی؛ طبقه اول با کاربری تجاری؛ طبقه دوم با کاربری رستوران و تراس سبز؛ و ۱۸ طبقه فوقانی با کاربری مسکونی، به تعداد ۵۳ واحد یک تا سه خوابه، طراحی شده است.بخش تجاری و رستوران دارای دو خط آسانسور مجزا، و بخش مسکونی دارای دو خط آسانسور نفربر و یک خط آسانسور حمل بار است. با توجه به موقعیت ساختمان، تمامی واحدهای مسکونی دارای تراس هایی با چشم اندازهای متنوع هستند. بهره گیری از امکانات رفاهی مشترک از قبیل سالن بیلیارد در طبقه همکف و بام سبز، از امتیازات پروژه مارینا محسوب می شوند.

نام پروژه: مجتمعمسکونی–نفریحی مارینا
زیربنا: ۱۴٫۷۰۰ مترمربع
کاربری: مسکونی – تفریحی
محل پروژه: منطقه آزاد انزلی
کارفرما: آقایان آرش قربانی و محمدعلی عموی فومنی
مشاور: مهندسین مشاور طرح و آفرینش

نظرات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.