مسابقه بین المللی تعالی در طرح ۲۰۱۵ انجمن بین المللی طراحی انگلستان (SBID)

جایزه بزرگ طراحی انجمن طراحان بین المللی انگلستان امروزه یکی از بالاترین مدارج صنعت طراحی جهان محسوب می شود. پروژه ها در هر یک از زیرشاخه های این مسابقه در…

مسابقه بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی ۲۰۱۵

مسابقه بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی هرساله توسط نشریه انگلیسی Design et Al برگذار می شود. تفاوت عمده میان این مسابقه با سایر مسابقات طراحی در این است…