هتل لیان (بوشهر)

 • مساحت کل ساخته شده: ۳۲۰۰۰ متر مربع
 • کارکرد: هتل
 • مکان: بوشهر
 • کارفرما: شرکت توسعه لیان بوشهر
 • تاریخ : ۲۰۱۹
 • محدوده خدمات: طراحی

تیم پروژه
 • مدیر ارشد پروژه: محمد نعمتی
 • معمار: شیوا آقابابایی
 • مدیر پروژه: غلامحسن فضل اللهی
 • تیم طراحی: نوشین فدایی، آیدا منفرد، امین حسابی، داریوش شفقتی
 • پیش نویس و عملیات فنی: سینا زینگر
 • مهندس مکانیک: مجید ارجمند
 • مهندس برق: محمد غیاثی فرد
این پروژه در شهر بوشهر مرکز استان بوشهر که پایتخت انرژی ایران شناخته می شود واقع شده است. با توجه به ماهیت تجاری – صنعتی شهر بوشهر، این پروژه در قالب یک هتل تجاری مجلل با مساحت ۳۲٫۰۰۰ مترمربع تعریف شده است. سادگی پوسته خارجی ساختمان که با الهام از معماری سنتی منطقه طراحی شده، استفاده از عناصر موجود پیرامون پروژه (شامل دریاچه نزدیک سایت)، و پیاده راه هایی که ساختمان را به خیابان های اطراف متصل می کنند فاکتورهای کلیدی طراحی این پروژه بشمار می روند. معماری این پروژه ملهم از معماری سنتی و شرایط اقلیمی منطقه است.