نهمین مسابقه ملی معماری داخلی

نهمین جایزه‌ی ملی طراحی داخلی ایران معاصر رویدادی ملی با هدف شناخت و معرفی آثار الگوساز، تاثیرگذار و جریان‌ساز طراحی داخلی ایران که با همنوازی دلنشین  رنگ، نور، سطح، حجم،…