مسابقه بین المللی تعالی در طرح ۲۰۱۵ انجمن بین المللی طراحی انگلستان (SBID)

جایزه بزرگ طراحی انجمن طراحان بین المللی انگلستان امروزه یکی از بالاترین مدارج صنعت طراحی جهان محسوب می شود. پروژه ها در هر یک از زیرشاخه های این مسابقه در…