مسابقه بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی ۲۰۱۵

مسابقه بین المللی طراحی هتل و اماکن اقامتی هرساله توسط نشریه انگلیسی Design et Al برگذار می شود. تفاوت عمده میان این مسابقه با سایر مسابقات طراحی در این است…

انتخاب من بعنوان نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (سال ۲۰۱۹)

شنیدن خبر معرفی من بعنوان چهره برتر و نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (۲۰۱۹) باعث خوشحالی من شد. حضور در این رویداد تجربه دلپذیری است…