حضور شرکت مهندسین مشاور طرح و آفرینش در اولین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان

اولین فستیوال ملی معماران و کارفرمایان از ۲۱ تا ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۸ در سالن ملل مرکز نمایشگاه های بین المللی شهرآفتاب برگذاری می شود. هدف از برگذاری این نمایشگاه…