انتخاب من به عنوان سفیر حضور زنان در صنعت ساختمان

من بعنوان سفیر حضور زنان در صنعت ساختمان انتخاب شده ام. با من در بزرگترین گردهمایی زنان شاغل در صنعت ساختمان همراه شوید. نمایشگاه ساختمان لندن (۶ تا ۷ آذر ماه ۱۳۹۸ – المپیای لندن) میزبان گردهمایی سالیانه زنان شاغل در صنعت ساختمان است.

شرکت در این گردهمایی برای عموم آزاد است و فرصت مناسبی برای هم افزایی شاغلین این صنعت فراهم می کند. در این رویداد گروهی از متخصصین مجرب صنعت ساختمان فرصت های نادیده گرفته شده برای حضور زنان در صنعت ساختمان، تنوع، و برابری زنان و مردان در این صنعت را به بحث می گذارند.

برای دریافت بلیط رایگان شرکت در این رویداد در لینک زیر ثبت نام کنید:

https://www.londonbuildexpo.com/wic