برنامه نکوداشت چهره های تاثیر گذار صنعت ساختمان انگلستان – ۲۰۱۹

در برنامه UK Construction Role Model 2019 به سوال “چرا صنعت ساختمان را دوست دارید؟” پاسخ داده ام: “در نظر من معماری آفرینش است، و آفرینش زمانی رخ می دهد که تو عشق را در وجود خود پیدا کنی… معماری با هنرهای دیگر فرق دارد، چرا که در معماری انچه خلق می کنی و می سازی به حیات خود ادامه می دهد و زندگی سال ها در آن جاری خواهد بود… و این حس توصیف ناپذیر است.”
صفحه اصلی را در لینک زیر ببینید:

https://www.linkedin.com/posts/ukconstructionweek_constructionrolemodels-creation-create-activity-6568086266326450176-ElAG