دریافت اعتبارنامه انجمن طراحان بین المللی بریتانیا (SBID)

در تاریخ ۲۹ دی ماه هزار و سیصد و نود و هشت من موفق به دریافت اعتبار نامه انجمن طراحان بین المللی بریتانیا (SBID) شدم.

انجمن طراحان بین المللی بریتانیا (SBID) که در سال ۲۰۰۹ میلادی توسط خانم دکتر ونسا بردی تاسیس شده اعتبار سنجی طراحان داخلی، آرشیتک ها، و تولیدکنندگان حرفه ای را بر اساس بالاترین استانداردها انجام می دهد. این انجمن در ۴۶ کشور فعالیت داشته و برنامه های مشارکت و عضویت بین المللی خود را پیگیری می کند. من در سال ۲۰۱۵ جایزه تعالی در طرح SBID را برای طراحی مجموعه هتل های ایبیس – نووتل فرودگاه امام دریافت کردم. این مجموعه هتل که با ۵۰۰ اتاق مهمان در مجاورت فرودگاه بین المللی امام ساخته شده، اولین هتل فرودگاهی کشور و اولین هتلی است که تحت مدیریت گروه اکور فرانسه اداره می شود.