معرفی من بعنوان الگوی حرفه ای صنعت ساختمان انگلستان

مراسم معرفی الگوهای حرفه ای صنعت ساختمان انگلستان در روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه در حاشیه هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹ برگذار شد و من موفق به دریافت عنوان الگوی حرفه ای صنعت ساختمان انگلستان شدم. همچنین طرح پیاده راه های شیمراه که در شرکت طرح و آفرینش طراحی شده و من آرشیتکت آن هستم بصورت افتخاری در بخش نوآوری این نمایشگاه به نمایش گذاشته شد.
حضور در میان بهترین های صنعت ساختمان به رغم همه محدودیت ها و موانع، تجربه بسیار خوشایندی بود.
هفته صنعت ساختمان انگلستان ۲۰۱۹ از ۱۶ تا ۱۸ مهرماه در مرکز ملی نمایشگاه های شهر بیرمنگهام انگلستان برگذار می شود.