انتخاب من بعنوان نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (سال ۲۰۱۹)

شنیدن خبر معرفی من بعنوان چهره برتر و نامزد دریافت عنوان الگوی صنعت ساختمان در هفته ساختمان انگلستان (۲۰۱۹) باعث خوشحالی من شد. حضور در این رویداد تجربه دلپذیری است و من لازم می دانم از اعضای تیمم در شرکت طرح و آفرینش بخاطر تمام تلاش هایشان قدردانی کنم. همچنین بطور خاص از آقای مهندس محمد نعمتی، رئیس هیات مدیره شرکت بخاطر حمایت های بی دریغشان که راهگشای این موفقیت بوده تشکر می کنم.

برنامه نکوداشت چهره های تاثیر گذار صنعت ساختمان انگلستان – ۲۰۱۹